ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ

Φιλτράρισμα ανά

Διαμάντια

Διαμάντια

Η Tissot δεσμεύεται για τη διασφάλιση της προέλευσης των διαμαντιών που έχουν τα ρολόγια της, καθώς και της ποιότητάς τους, όπως το χρώμα, η καθαρότητα ή ακόμα το μέγεθος. Πράγματι, όλα τα διαμάντια συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της πιστοποίησης της διαδικασίας Kimberley, ενός διεθνούς συστήματος πιστοποίησης ακατέργαστων διαμαντιών.