ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Η Tissot έχει μια μεγάλη ποικιλία από μοντέλα Περιορισμένης Έκδοσης για να τιμήσει τις πολλές συνεργασίες της με αθλήματα, πρεσβευτές και εκδηλώσεις.