ซีโอเอสซี

COSC stands for "Contrôle officiel suisse des chronomètres". This label certifies the precision of time measurement under high requirements. All Tissot® COSC watches come with a 3-year warranty, guarantying not only the best accuracy in time, but also in longevity.

กรองโดย

COSC

COSC

Tissot มีบริการนาฬิกาที่ได้รับการรับรอง “ซีโอเอสซี” (COSC) กล่าวคือ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในฐานะโครโนมิเตอร์ (chronometer) หนั้งสือรับรองนี้ออกให้โดยสถาบันทดสอบโครโนมิเตอร์อย่างเป็นทางการแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) ซึ่งดำเนินการประเมินเครื่องนาฬิกาอย่างเข้มงวดที่สุดเป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อทดสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเที่ยงตรง การป้องกันสนามแม่เหล็ก รวมทั้งการทนทานต่อแรงกระแทก