รายละเอียดคำสั่งซื้อ

หากคุณทำการสั่งซื้อโดยไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชีลูกค้า คุณสามารถจัดการและดูคำสั่งซื้อของคุณได้หลังจากป้อนหมายเลขคำสั่งซื้อและที่อยู่อีเมลของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอคืนสินค้า จัดการคำขอส่งคืนสินค้า ดูและดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ของคุณ