Tissot Carson Premium

T122.410.16.033.00

TISSOT CARSON PREMIUM

0
1
2
3

Description

The Tissot Carson, an all-timer which will suit any time or place, will be the perfect partner to accompany you to every great occasion in your life so that every moment you live is right on time. Its classic style allows it to never go out of date, while giving it its sumptuous look, highlighted by a graceful dial design and elongated fine hands that move around the dial in time.

ข้อมูลทางเทคนิค

 • SKU

  T1224101603300

 • Origin

  ผลิตในสวิส

 • การรับประกัน

  รับประกัน 2 ปี

 • คอลเลคชัน

  T-Classic

 • น้ำหนัก

  49

 • กันน้ำ

  กันน้ำที่แรงดันสูงสุด 5 บาร์ (50 ม. / 165 ฟุต)

คู่มือการใช้งานของทิสโซต์ มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน การตั้งค่า และการบำรุงรักษา ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

กระจกคริสตัลแซฟไฟร์

กระจกคริสตัลแซฟไฟร์

คุณสมบัติของกระจกคริสตัลแซฟไฟร์สำหรับนาฬิกา ได้แก่ การทนทานอย่างยิ่งต่อแรงกระแทก และการมองเห็นหน้าปัดรวมทั้งเข็มต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เนื่องมาจากลักษณะโปร่งแสงของกระจกคริสตัลแซฟไฟร์ วัสดุชนิดนี้ซึ่งมีความแข็งแกร่งรองจากเพชร ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการทำนาฬิกาชั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณสมบัติในการป้องกันรอยขีดข่วนของวัสดุชนิดนี้ กระจกคริสตัลแซฟไฟร์สามารถมีได้หลายรูปแบบและทำให้นาฬิกามีการออกแบบที่แตกต่างกันได้ กล่าวคือ แบน โค้ง กลวง หรือ เจียระไน
การกันน้ำ

การกันน้ำ

ตัวเรือนนาฬิกา Tissot ทุกเรือนเข้ารับการตรวจสอบจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงการกันน้ำ Tissot ทดสอบความสามารถด้านการทนทานต่อแรงกระแทกและแรงดัน รวมถึงการซึมเข้าของของเหลว ก๊าซ ฝุ่นละออง โดยการจำลองสถานการณ์จริงที่นาฬิกาอาจต้องประสบ
1/3
 การจองนาฬิการ้านทิสโซต์  โดยไม่มีเงือนไขหรือข้อผูกมัดใดๆในการซื้อ
×
Tissot Carson Premium
T1224101603300
Tissot Carson Premium
฿11,000 *
*  ราคา