Tissot Supersport Chrono

T125.617.36.051.01

TISSOT SUPERSPORT CHRONO

0
1
2
3

Description

A brand new collection, the Tissot Supersport Chrono is a masculine, dynamic and futuristic collection, which offers a wide range of references giving everyone the possibility to pick the watch which fits best to their wrist

ข้อมูลทางเทคนิค

 • SKU

  T1256173605101

 • Origin

  ผลิตในสวิส

 • การรับประกัน

  รับประกัน 2 ปี

 • คอลเลคชัน

  T-Sport

 • น้ำหนัก

  104

 • กันน้ำ

  กันน้ำที่แรงดันสูงสุด 10 บาร์ (100 ม. / 330 ฟุต)

คู่มือการใช้งานของทิสโซต์ มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน การตั้งค่า และการบำรุงรักษา ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

กระจกคริสตัลแซฟไฟร์

กระจกคริสตัลแซฟไฟร์

คุณสมบัติของกระจกคริสตัลแซฟไฟร์สำหรับนาฬิกา ได้แก่ การทนทานอย่างยิ่งต่อแรงกระแทก และการมองเห็นหน้าปัดรวมทั้งเข็มต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เนื่องมาจากลักษณะโปร่งแสงของกระจกคริสตัลแซฟไฟร์ วัสดุชนิดนี้ซึ่งมีความแข็งแกร่งรองจากเพชร ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการทำนาฬิกาชั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณสมบัติในการป้องกันรอยขีดข่วนของวัสดุชนิดนี้ กระจกคริสตัลแซฟไฟร์สามารถมีได้หลายรูปแบบและทำให้นาฬิกามีการออกแบบที่แตกต่างกันได้ กล่าวคือ แบน โค้ง กลวง หรือ เจียระไน
การกันน้ำ

การกันน้ำ

ตัวเรือนนาฬิกา Tissot ทุกเรือนเข้ารับการตรวจสอบจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงการกันน้ำ Tissot ทดสอบความสามารถด้านการทนทานต่อแรงกระแทกและแรงดัน รวมถึงการซึมเข้าของของเหลว ก๊าซ ฝุ่นละออง โดยการจำลองสถานการณ์จริงที่นาฬิกาอาจต้องประสบ
1/3
 การจองนาฬิการ้านทิสโซต์  โดยไม่มีเงือนไขหรือข้อผูกมัดใดๆในการซื้อ
×
Tissot Supersport Chrono
T1256173605101
Tissot Supersport Chrono
฿15,100 *
*  ราคา