Tissot PRC 200 Chronograph NBA Special Edition

T055.417.11.017.01

TISSOT PRC 200 CHRONOGRAPH NBA SPECIAL EDITION

0
1

Description

Bringing together a classic aesthetic with some stylish NBA-themed design codes, the Tissot PRC 200 NBA Special Edition is a wonderful way to mark your allegiance with the NBA games, while also still showing a preference for well-made watches that have a lasting design.The blue and red colours of the NBA is gently referred to, with small touches that offer an attractive contrast to the cool stainless steel of the bracelet.

ข้อมูลทางเทคนิค

 • SKU

  T0554171101701

 • Origin

  ผลิตในสวิส

 • การรับประกัน

  รับประกัน 2 ปี

 • คอลเลคชัน

  Special Collections

 • น้ำหนัก

  149

 • กันน้ำ

  กันน้ำที่แรงดันสูงสุด 20 บาร์ (200 ม. / 660 ฟุต)

คู่มือการใช้งานของทิสโซต์ มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน การตั้งค่า และการบำรุงรักษา ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

กระจกคริสตัลแซฟไฟร์

กระจกคริสตัลแซฟไฟร์

คุณสมบัติของกระจกคริสตัลแซฟไฟร์สำหรับนาฬิกา ได้แก่ การทนทานอย่างยิ่งต่อแรงกระแทก และการมองเห็นหน้าปัดรวมทั้งเข็มต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เนื่องมาจากลักษณะโปร่งแสงของกระจกคริสตัลแซฟไฟร์ วัสดุชนิดนี้ซึ่งมีความแข็งแกร่งรองจากเพชร ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการทำนาฬิกาชั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณสมบัติในการป้องกันรอยขีดข่วนของวัสดุชนิดนี้ กระจกคริสตัลแซฟไฟร์สามารถมีได้หลายรูปแบบและทำให้นาฬิกามีการออกแบบที่แตกต่างกันได้ กล่าวคือ แบน โค้ง กลวง หรือ เจียระไน
การกันน้ำ

การกันน้ำ

ตัวเรือนนาฬิกา Tissot ทุกเรือนเข้ารับการตรวจสอบจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงการกันน้ำ Tissot ทดสอบความสามารถด้านการทนทานต่อแรงกระแทกและแรงดัน รวมถึงการซึมเข้าของของเหลว ก๊าซ ฝุ่นละออง โดยการจำลองสถานการณ์จริงที่นาฬิกาอาจต้องประสบ
1/3
 การจองนาฬิการ้านทิสโซต์  โดยไม่มีเงือนไขหรือข้อผูกมัดใดๆในการซื้อ
×
Tissot PRC 200 Chronograph NBA Special Edition
T0554171101701
Tissot PRC 200 Chronograph NBA Special Edition
฿18,900 *
*  ราคา