คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้ของ Tissot จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน การตั้งค่า และการบำรุงรักษานาฬิกา Tissot รุ่นต่าง ๆ ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของท่าน:

ค้นหาโดยชื่อ / หมายเลขอ้างอิง


โดยปกติ หมายเลขอ้างอิงนาฬิกาของท่านจะถูกสลักอยู่บนฝาหลังของนาฬิกา โดยขึ้นด้วยตัวอักษร T. ตัวอย่าง: T100427 นอนกจากนี้ ท่านสามารถค้นหาโดยการกรอกชื่อคอลเลกชั่นหรือคำสำคัญ ตัวอย่าง: T-Touch

Search by type of watch