การรับประกัน

นาฬิกา Tissot ที่ซื้อจากร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตจะได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันการขายเป็นเวลา 24 เดือนตามเงื่อนไขด้านล่าง โดยสามารถดาวน์โหลดได้รูปแบบเอกสาร PDF ท่านจะได้รับบัตรรับประกันที่กรอกอย่างถูกต้องจากจุดขาย โดยบัตรรับประกันจะระบุวันที่เริ่มรับประกัน

ดาวน์โหลด (.PDF):