SERVICEPRIJZEN

De diensten van Tissot zijn onderverdeeld in twee categorieën: de volledige onderhoudsservice en de gedeeltelijke onderhoudsservice. Voor meer informatie over de prijzen, gelieve te klikken op de overeenkomstige categorie.

De onderstaande lijsten met aanbevolen prijzen voor diensten zijn de prijzen die worden toegepast door de officiële Customer Service Centres van ondernemingen die deel uitmaken van The Swatch Group Ltd. in het land waar u bent gevestigd, inclusief Tissot SA in Zwitserland. Deze lijsten met aanbevolen prijzen voor diensten zijn echter louter indicatief betreffende de diensten die worden uitgevoerd door derde service centra die andere prijzen kunnen hanteren.

De lijst met aanbevolen prijzen voor Tissot-diensten zijn onderhevig aan wijzigingen.

DE VOORDELEN VAN EEN SERVICE BIJ EEN BEVOEGD TISSOT-SERVICECENTRUM

  • ONTVANG TWEE JAAR GARANTIE op het werk.
  • WATERDICHTHEIDSGARANTIE bij elke full- en deelservice.
  • PROFESSIONEEL ULTRASONISCH REINIGEN van de kast en het bandje bij elke full- en deelservice.

PRIJZEN VOOR EEN GEDEELTELIJK ONDERHOUD

Voorbeeld: batterijvervanging met waterdichtheidsgarantie.

Mechanisch

Swissmatic

EUR 50

2-3 wijzers

EUR 50

Chronograaf

EUR 65

Quartz

2-3 wijzers

EUR 50

Chronograaf / multifunctioneel

EUR 65

Autoquartz

EUR 50

Tactiele horloges

T-Race Touch, T-Touch Classic, Racing-Touch T-Touch Original, Silen-T

EUR 60

Andere horloges met touchscreen

EUR 60

Vervanging van druksensor bij horloges met touchscreen

EUR 200

Oude kalibers en gouden horloges

Alle diensten (afhankelijk van beschikbaarheid)

Onderworpen aan een schatting

Weinig actie

Minimumtarief voor klein onderhoud: reserveonderdelen worden apart gefactureerd, d.w.z.: band inkorten, vervanging van extern onderdeel enz...

EUR 35
Inclusief belastingen / exclusief verzendkosten

Een gedeeltelijke onderhoudsservice van uw horloge omvat de volgende operaties:

Controleren van de werking van het loopwerk overeenkomstig de kwaliteitsnormen van Tissot.
Reinigen van de kast en de metalen armband.
Vervangen van de kroon, knoppen/corrector, glas (behalve gevormd mineraal glas en saffierglas), dichtingen, batterij indien quartzkaliber.
Herstellen en controleren van de waterbestendigheid van de hierboven vermelde onderdelen en het uitvoeren van tests overeenkomstig de specificaties van Tissot.
Technische en esthetische laatste controle overeenkomstig de kwaliteitsnormen van Tissot.

PRIJZEN VOOR EEN VOLLEDIG ONDERHOUD

Voorbeeld: compleet uurwerkonderhoud met waterdichtheidsgarantie.

Mechanisch

Swissmatic

EUR 120

2-3 wijzers

EUR 190

Chronograaf

EUR 290

Quartz

2-3 wijzers

EUR 120

Chronograaf / multifunctioneel

EUR 180

Autoquartz

EUR 200

Tactiele horloges

T-Race Touch, T-Touch Classic, Racing-Touch T-Touch Original, Silen-T

EUR 220

Andere horloges met touchscreen

EUR 280

Oude kalibers en gouden horloges

Uittreksel uit archieven-service

EUR #

Alle diensten (afhankelijk van beschikbaarheid)

Onderworpen aan een schatting
Inclusief belastingen / exclusief verzendkosten

Een volledige onderhoudsservice van uw horloge omvat de volgende operaties

Openen van de horlogekast; ontmantelen van de kroon met de opwindstift zodat het loopwerk samen met de wijzerplaat en de wijzers kunnen worden verwijderd.
Ontmantelen van het loopwerk in zijn individuele onderdelen, controle van het loopwerk en vervangen van versleten onderdelen van het loopwerk, reinigen, oliën, assembleren, bijstellen van de nauwkeurigheid en controleren van de functies van het loopwerk overeenkomstig de kwaliteitsnormen van Tissot of een vervanging van het loopwerk
Reinigen van de kast en de metalen armband.
Vervangen van de wijzers, kroon, knoppen/corrector, glas (behalve gevormd mineraal glas en saffierglas), dichtingen, batterij indien quartzkaliber.
Herstellen en controleren van de waterbestendigheid van de hierboven vermelde onderdelen en het uitvoeren van tests overeenkomstig de specificaties van Tissot.
Technische en esthetische laatste controle overeenkomstig de kwaliteitsnormen van Tissot.

Waarborg

We bieden 24 maanden garantie op de uitgevoerde werkzaamheden. In geval van schade die door deze garantie wordt gedekt, verbinden wij ons ertoe om alle onderdelen te repareren of te vervangen, zoals wij dat nodig vinden en zonder verdere kosten, en/of om defect werk te repareren zoals vastgesteld door ons Service Center. Alle andere rechten in verband met ondeugdelijk werk aan onze onderdelen worden uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantie dekt evenmin normale slijtage en ook niet accidentele schade of schade veroorzaakt door nalatigheid. Deze garantie vervalt in het geval van werkzaamheden die worden uitgevoerd door personen die niet zijn aangewezen als reparateurs van Tissot.