ค่าบริการ

บริการของ Tissot แบ่งเป็นสองประเภท ได้แก่ บริการบำรุงรักษาครบวงจร และ บริการบำรุงรักษาบางส่วน หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการ ให้คลิกที่ประเภทที่ต้องการ รายการค่าบริการที่แนะนำด้านล่างเป็นราคาที่บริษัทในเครือของศูนย์บริการลูกค้าอย่างเป็นทางการของบริษัท Swatch Group จำกัด ปรับใช้ในประเทศที่ท่านอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึง Tissot SA ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อย่างรไรก็ตาม รายการค่าบริการที่แนะนำเหล่านี้เป็นราคาโดยสังเขปเท่านั้นในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการโดยศูนย์บริการภายนอกซึ่งอาจจะปรับใช้ราคาอื่น รายการค่าบริการที่แนะนำสำหรับบริการของ Tissot อาจเปลี่ยนแปลงได้

ประโยชน์ของการนำนาฬิกาของท่านเข้ารับบริการในศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

  • ได้รับประกันการบริการเป็นเวลาสองปีสำหรับการซ๋อมบำรุงที่ได้รับการดำเนินการแล้ว
  • การรับประกันการกันน้ำในการให้บริการบำรุงรักษาครบวงจรหรือบางส่วน
  • การทำความสะอาดตัวเรือนและสายด้วยคลื่นความถี่สูงโดยผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการบำรุงรักษาครบวงจรหรือบางส่วน

ค่าบริการบำรุงรักษาบางส่วน

ตัวอย่าง: การเปลี่ยนแบตเตอรี่พร้อมการรับประกันการกันน้ำ

ระบบกลไก

Swissmatic

THB 1900

2-3 เข็ม

THB 1900

โครโนกราฟ

THB 2500

ควอตซ์

2-3 เข็ม

THB 1900

โครโนกราฟ / มัลติฟังก์ชั่น

THB 2500

ควอตซ์อัตโนมัติ

THB 1900

นาฬิการะบบหน้าจอสัมผัส

T-Race Touch, T-Touch Classic, Racing-Touch T-Touch Original, Silen-T

THB 2500

นาฬิการะบบหน้าจอสัมผัสรุ่นอื่น

THB 2500

การเปลี่ยนเซ็นเซอร์ความดันในนาฬิการะบบหน้าจอสัมผัสที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ดังกล่าว

THB 7150

นาฬิกาที่ใช้เครื่องนาฬิการุ่นเก่าและนาฬิกาเรืองนทอง

บริการทั้งหมด (ภายใต้เงื่อนไขความพร้อมให้บริการ)

ภายใต้เงื่อนไขการประเมิน

การซ่อมบำรุงเล็กน้อย

ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำสำหรับการซ่อมบำรุงเล็กน้อย เช่น อะไหล่ที่มีการออกใบแจ้งราคาต่างหาก ได้แก่ การตัดสาย การเปลี่ยนชิ้นส่วนภายนอก เป็นต้น

THB 1300
รวมภาษี / ไม่รวมค่าส่ง

บริการบำรุงรักษาบางส่วนสำหรับนาฬิกาของท่านประกอบด้วยการดำเนินการต่อไปนี้:

การตรวจสอบการทำงานของตัวเครื่องตามมาตรฐานคุณภาพของ Tissot การทำความสะอาดตัวเรือนและสายโลหะ การเปลี่ยนเม็ดมะยม ปุ่มกด/ปุ่มปรับตั้งค่า การซ่อมแซมทำความสะอาดและการตรวจสอบการกันน้ำของชิ้นส่วนที่กล่าวถึงข้างต้น และการทดสอบตามข้อกำหนดของ TISSOT การตรวจสอบขั้นสุดท้ายด้านเทคนิคและสุนทรียตามมาตรฐานคุณภาพของ Tissot

ค่าบริการบำรุงรักษาครบวงจร

ตัวอย่าง: การบำรุงรักษาตัวเครื่องครบวงจรพร้อมรับประกันการกันน้ำ

ระบบกลไก

Swissmatic

THB 4300

2-3 เข็ม

THB 5900

โครโนกราฟ

THB 8800

ควอตซ์

2-3 เข็ม

THB 4300

โครโนกราฟ / มัลติฟังก์ชั่น

THB 6300

ควอตซ์อัตโนมัติ

THB 7900

นาฬิการะบบหน้าจอสัมผัส

T-Race Touch, T-Touch Classic, Racing-Touch T-Touch Original, Silen-T

THB 8600

นาฬิการะบบหน้าจอสัมผัสรุ่นอื่น

THB 10000

นาฬิกาที่ใช้เครื่องนาฬิการุ่นเก่าและนาฬิกาเรืองนทอง

บริการคัดข้อมูลจากเอกสารที่เก็บรักษาไว้ (Extract of Archives Serivce)

THB #

บริการทั้งหมด (ภายใต้เงื่อนไขความพร้อมให้บริการ)

ภายใต้เงื่อนไขการประเมิน
รวมภาษี / ไม่รวมค่าส่ง

บริการบำรุงรักษาครบวงจรสำหรับนาฬิกาของท่านประกอบด้วยการดำเนินการต่อไปนี้

การเปิดตัวเรือน การถอดเม็ดมะยมพร้อมแกนไขลาน (winding stem) เพื่อยกตัวเครื่องพร้อมหน้าปัดและเข็มนาฬิการออกมา การถอดชิ้นส่วนแต่ละชิ้นออกจากตัวเครื่อง การตรวจสอบตัวเครื่องและเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวเครื่องที่สึกหรอ การทำความสะอาด การหยดน้ำมัน การประกอบ การปรับความเที่ยงตรง และการตรวจสอบการทำงานของตัวเครื่องตามมาตรฐานคุณภาพของ Tissot หรือ การเปลี่ยนตัวเครื่อง การทำความสะอาดตัวเรือนและสายโลหะ การเปลี่ยนเข็ม เม็ดมะยม ปุ่มกด/ปุ่มปรับตั้งค่า กระจกหน้าปัด (ยกเว้นกระจกหน้าปัดมิเนรัลและกระจกหน้าปัดแซฟไฟร์ที่มีรูปทรงพิเศษ) ยางกันน้ำ แบตเตอรี่หากเป็นตัวเครื่องระบบควอทซ์ การซ่อมแซมทำความสะอาดและการตรวจสอบการกันน้ำของชิ้นส่วนที่กล่าวถึงข้างต้น และการทดสอบตามข้อกำหนดของ Tissot การตรวจสอบขั้นสุดท้ายด้านเทคนิคและสุนทรียตามมาตรฐานคุณภาพของ Tissot

การรับประกัน

เรารับประกันงานที่ได้รับการดำเนินการแล้วเป็นเวลา 24 เดือน ในกรณีเกิดความเสียหายตามความคุ้มครองภายใต้การรับประกันนี้ เราจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนตามความเหมาะสมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและ/หรือซ่อมแซมงานที่บกพร่องซึ่งถูกตรวจพบโดยศูนย์บริการลูกค้าเรา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิอื่นทั้งหมดโดยแจ้งชัดเกี่ยวกับงานที่บกพร่องในชิ้นส่วนของเรา การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงการสึกหรอตามปกติและความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายอันมีสาเหตุจากความประมาทเลินเล่อ การรับประกันนี้จะสิ้นสุดลงในกรณีงานได้รับการดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่ได้แต่งเป็นช่างซ่อมของ Tissot