ΚΛΑΣΣΙΚΑ

ΚΛΑΣΣΙΚΑ

Η Tissot αγαπάει την ομορφιά και των συναισθηματισμό των κλασσικών ρολογιών, και ειδικά των μηχανικών με την καρδιά που χτυπάει. Αυτά τα ρολόγια αντανακλούν ολόκληρη την Ελβετική βιομηχανία που είναι επίσης γνωστή για την ακρίβεια και το συγχρονισμό τους.

Φιλτράρισμα ανά

Μηχανικοί Μηχανισμοί

Μηχανικοί Μηχανισμοί

Ένας μηχανικός μηχανισμός Tissot περιλαμβάνει περίπου 100 μέρη κατασκευασμένα με ακρίβεια. Ο τροχός ισορροπίας βρίσκεται στην καρδιά του μηχανισμού και εξασφαλίζει την ακρίβειά του. Με τη διαρκή κίνηση εμπρός και πίσω, ο τροχός ισορροπίας και το ελατήριο του τυμπάνου χωρίζουν το χρόνο σε ίσα μέρη, ρυθμίζοντας έτσι με ακρίβεια το πέρασμά του. Οι κινήσεις του ελατηρίου του τυμπάνου, που ονομάζονται ταλαντώσεις, είναι αυτές που προκαλούν το «τικ» του ρολογιού σας. Ο συνολικός αριθμός των ταλαντώσεων του τροχού ισορροπίας ισοδυναμεί με 385.00 περιστροφές την ημέρα.