Polityka prywatności

INFORMACJE O NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) jest oświadczeniem The Swatch Group (Polska) Sp.z o. o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska, („TISSOT”, „my", „nasz”, „nas”). Administratorem danych na potrzeby niniejszej Polityki prywatności jest TISSOT.

Niniejsza Polityka prywatności wraz z naszymi Warunkami Korzystania ze Strony Internetowej stanowi podstawę, w oparciu, o którą będziemy przetwarzać wszelkie dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z niniejszej witryny internetowej  lub jakichkolwiek innych administrowanych przez nas form aktywności w sieci, w tym naszych mediów społecznościowych i aplikacji (zwanych łącznie „Witryną”). Aby uzyskać informacje na temat sposobu korzystania przez nas z plików cookie, pikseli i wtyczek społecznościowych (plug-in), prosimy zapoznać się z naszą Polityką Plików Cookie, Pikseli i Wtyczek Społecznościowych.
Wszelkie ewentualne zmiany wprowadzone przez nas w niniejszej Polityce prywatności zostaną opublikowane na niniejszej Witrynie lub przesłane do Użytkownika pocztą e-mail.

Obecnie obowiązuje wersja Polityki prywatności z dnia 01.07.2019.

 

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY OD UŻYTKOWNIKA?

Zbieramy dane osobowe, które Użytkownik nam podaje, np. wypełniając formularz kontaktowy, rejestrując konto, korzystając z interaktywnych funkcji, subskrybując usługę, uczestnicząc w promocji marketingowej, zamawiając produkt lub usługę, występując o udzielenie informacji i/lub materiałów albo wypełniając ankiety. Zwykle takie dane osobowe obejmują:

   • informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail albo numer telefonu komórkowego lub innego);
   • informacje o zakupach i transakcjach;
   • informacje o płatnościach (takie jak numer karty płatniczej Użytkownika, data ważności, numer autoryzacji lub kod bezpieczeństwa, adres dostawy i adres do faktury);
   • informacje dotyczące obsługi klienta (takie jak zapytania do biura obsługi klienta, komentarze i historia napraw);
   • nazwę użytkownika i hasło;
   • informacje o prywatnych lub zawodowych zainteresowaniach Użytkownika, datę urodzenia, stan cywilny, dane demograficzne oraz doświadczenie z naszymi produktami i preferowane formy kontaktu;
   • zdjęcia, komentarze i inne treści udostępnione przez Użytkownika;
   • udostępnione przez Użytkownika informacje kontaktowe dotyczące jego znajomych lub innych osób, z którymi Użytkownik chciałby abyśmy się skontaktowali; oraz
   • informacje jakie możemy uzyskać od naszych usługodawców zewnętrznych.

Zbieramy metadane, np. informacje dotyczące odwiedzin Witryny przez Użytkownika, takie jak: dane o ruchu, dane o lokalizacji, adres IP, informacje o przeglądarce, dane sesji, preferencje, ustawienia, dzienniki w sieci Web i inne informacje komunikacyjne, które monitorujemy podczas korzystania przez Użytkownika z Witryny.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w celach które zostały określone, lub które są oczywiste w momencie gromadzenia danych oraz:

   • na które Użytkownik wyraził zgodę, np. zaznaczając pole wyboru; lub
   • które mamy obowiązek gromadzić na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. w celu spełnienia wymogów zatrzymywania danych w odniesieniu do danych, które są ważne ze względów sprawozdawczości finansowej; lub
   • gdy jest to wymagane do wykonania umowy, np. w przypadku zamówienia towarów przez Użytkownika; lub
   • w celach wynikających z innego uzasadnionego interesu, który obejmuje:
   • analizę rynku, promocję produktów i usług, komunikację z Użytkownikiem i dostosowywanie ofert pod jego kątem;
   • dostawę i doskonalenie naszych produktów lub usług;
   • zarządzanie relacjami z klientem, zleceniodawcą, dostawcą oraz innymi relacjami, udostępnianie informacji wewnętrznym interesariuszom, wdrażanie procedur bezpieczeństwa, jak również planowanie i rozdzielanie zasobów i budżetu;
   • monitorowanie, wykrywanie i ochrona organizacji oraz jej systemów, sieci, infrastruktury, komputerów, informacji, własności intelektualnej i innych praw, przed niepożądanym naruszeniem bezpieczeństwa, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem i uzyskaniem informacji, danych, jak również przed naruszeniem bezpieczeństwa systemu, atakiem hakerów, szpiegostwem gospodarczym i cyberatakami;
   • ochronę i rozwijanie norm branżowych; udostępnianie informacji na temat osób lub przedsiębiorstw, które mogą nieść za sobą niekorzystny lub negatywny wpływ; oraz postępowanie zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi; lub
   • przestrzeganie norm branżowych, wymogów organów regulacyjnych oraz innych wymogów związanych z zapobieganiem nadużyciom i praniu pieniędzy.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

   • Jeżeli Użytkownik wypełnił formularz kontaktowy, podając swoje nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, preferencje, itp., wykorzystujemy takie dane Użytkownika w celu udzielania odpowiedzi na jego pytania, przesyłania mu informacji lub realizacji innych zadań, o których wykonanie Użytkownik nas poprosi.
   • Jeżeli Użytkownik zarejestruje konto na naszej Witrynie, wówczas przetwarzamy dane wymagane do otwarcia takiego konta, np: nazwisko Użytkownika, jego adres, adres e-mail, hasło, zdjęcie profilowe, dane pochodzące z zewnętrznych kont (np. w przypadku, gdy Użytkownik rejestruje się za pośrednictwem swojego konta na Facebooku) itd., w celu umożliwienia rejestracji i zarządzania kontem Użytkownika.
   • Jeżeli Użytkownik korzysta z naszych funkcji interaktywnych, wówczas przetwarzamy dane wymagane do korzystania z takich funkcji w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania i zarządzania tym korzystaniem; takie dane obejmują np: nazwisko i adres e-mail Użytkownika, które pojawią się w rankingu i zostaną przez nas wykorzystane w celu przesyłania Użytkownikowi aktualizacji dotyczących gry online, w której uczestniczył.
   • Jeżeli Użytkownik jest już naszym klientem, możemy wysyłać mu reklamy naszych produktów i usług, wykorzystując (przykładowo) jego nazwisko i adres pocztowy.
   • Jeżeli Użytkownik subskrybuje usługę newslettera, podając nam swój adres e-mail i nazwisko, wówczas wykorzystujemy te dane w celu przesłania Użytkownikowi naszego newslettera.
   • Jeżeli Użytkownik uczestniczy w promocji marketingowej, wówczas wykorzystujemy dane, których podanie jest wymagane od Użytkownika aby umożliwić mu takie uczestnictwo, np. w celu zarządzania zaproszeniem Użytkownika na wydarzenie albo w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i skontaktowania się z nim.
   • Jeżeli Użytkownik zamawia produkt, materiał lub usługę, konieczne jest przetwarzanie przez nas danych wymaganych do realizacji zamówienia Użytkownika, takich jak jego nazwisko, numer telefonu, adres dostawy, informacje o karcie kredytowej, adres e-mail, itd., np. w celu potwierdzenia zamówienia Użytkownika, przetwarzania jego płatności, sprawdzenia zdolności kredytowej, dostawy zamówionych przedmiotów i kontaktu z Użytkownikiem w związku z dostawą.
   • Jeżeli Użytkownik udzieli odpowiedzi na jedno z naszych zapytań, podając nam dane osobowe, takie jak nazwisko, wiek, zawód, itd., wówczas przetwarzamy takie dane w celu analizy wyników zapytania i wyciągnięcia z niego wniosków.
   • Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych z powiadomieniem, wówczas wykorzystujemy dane Użytkownika w celu przesłania mu materiałów promocyjnych i innych komunikatów, skontaktowania się z Użytkownikiem w związku z jego uczestnictwem w wydarzeniach specjalnych, konkursach, loteriach, programach, ofertach, ankietach i badaniach rynku oraz w celu zarządzania takim uczestnictwem Użytkownika, wysyłania Użytkownikowi reklam naszych produktów i usług, dostosowania korzystania przez Użytkownika z Witryny, oferty marketingowej i komunikatów do jego preferencji i naszych warunków.
   • Jeżeli Użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem zewnętrznych serwisów społecznościowych, wówczas przetwarzamy dane Użytkownika w zakresie wymaganym do obsługi takiej formy komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem tych serwisów (nasz kontakt z Użytkownikiem w zewnętrznym serwisie społecznościowym będzie regulowany polityką prywatności i warunkami korzystania danego serwisu).
   • Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w celu spełnienia i realizacji obowiązujących wymogów prawnych, naszych Warunków korzystania, stosownych norm branżowych, zobowiązań umownych i naszej polityki.

Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika za pomocą scentralizowanego systemu, który umożliwia podniesienie satysfakcji Użytkownika związanej z marką, poprzez dostosowanie naszych form komunikacji z Użytkownikiem i skierowanych do niego działań marketingowych tak, aby były one dla niego jak najbardziej odpowiednie i użyteczne (profilowanie). W tym celu możemy przetwarzać, dopasowywać i poszerzać dane osobowe Użytkownika o dane uzyskane od osób trzecich lub w wyniku kontaktu Użytkownika z nami. Przykładowo, jeżeli Użytkownik poda nam informacje na temat swojego wieku, dochodów, zainteresowań lub aktywności związanych z podróżowaniem, możemy zestawić te dane z zachowaniami zakupowymi Użytkownika i z innymi uzyskanymi od niego informacjami, w celu przedstawienia Użytkownikowi ofert, zaproszeń lub promocji, które w naszej opinii, szczególnie wpisują się w jego zainteresowania.

Przetwarzamy metadane uzyskane od Użytkownika, w celu ulepszania naszej Witryny, analizowania wzorców ruchu i korzystania z Witryny, realizacji marketingu ukierunkowanego, opracowywania i analizy danych statystycznych i demograficznych albo w celu optymalizacji naszej aktywności w sieci i działań marketingowych.

 

KOMU UJAWNIAMY I PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców w celu umożliwienia im korzystania z danych w ich własnym imieniu i pod własną kontrolą (jako administratorom):

   • Do naszej spółki-matki The Swatch Group Ltd, Seevorstadt 6, 2501 Biel/Bienne, Szwajcaria (“Swatch Group”);
   • Do głównej siedziby naszej marki Tissot SA, Chemin de Tourelles 17, 2400 Le Locle, Szwajcaria (“Brand HQ”);
   • Naszym podmiotom stowarzyszonym w ramach Swatch Group  w krajach, w których nasza marka jest reprezentowana w sposób wskazany podczas gromadzenia danych osobowych Użytkownika.

Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców działającym w naszym imieniu i/lub w charakterze naszych partnerów (przetwarzających dane), wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji ich obowiązków, którzy to odbiorcy zostali umownie zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych podczas przetwarzania danych osobowych Użytkownika (np. w celu realizacji zamówień, dostarczania przesyłek, przetwarzania płatności dokonywanych kartą kredytową, obsługi klienta, wysyłania wiadomości pocztą zwykłą i elektroniczną, przechowywania i przetwarzania danych, analizy danych, udostępniania (hostingu) stron internetowych, wspierania działań marketingowych, prowadzenia ankiet zadowolenia klientów, wysyłania spersonalizowanych materiałów reklamowych):

   • Swatch Group;
   • Brand HQ; 
   • Do naszego centrum przetwarzania danych w Szwajcarii;
   • Naszym podmiotom stowarzyszonym w ramach Grupy Swatch ;
   • Innym usługodawcom zewnętrznym.
   • Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika nabywcy w przypadku nabycia Tissot. lub całości jej aktywów przez osobę trzecią, w którym to przypadku posiadane dane osobowe na temat klientów będą jednym z przekazywanych aktywów.

Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub wyegzekwowania lub zastosowania naszych warunków korzystania i innych umów lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Tissot lub spółki należącej do Swatch Group, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę danych z innymi spółkami i organizacjami w celu ochrony przed nadużyciami i ograniczenia ryzyka kredytowego.

Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika do innych krajów, w tym do krajów uznanych przez właściwe organy regulacyjne jako niezapewniające odpowiedniego stopnia ochrony danych, np. do krajów, które nie zapewniają takiego stopnia ochrony w opinii Komisji Europejskiej lub szwajcarskiego Federalnego komisarza ds. ochrony danych i informacji. W takim przypadku, zapewniamy odpowiedni stopień ochrony danych osobowych Użytkownika poprzez zobowiązanie odbiorców do przestrzegania wiążących zobowiązań umownych zgodnie z obowiązującymi standardami zatwierdzonymi przez właściwe organy regulacyjne albo posługując się innymi środkami bezpieczeństwa (jak np. certyfikacja własna), zatwierdzonymi przez właściwe organy regulacyjne. W celu uzyskania kopii stosowanych przez nas środków bezpieczeństwa (umownych i pozostałych), prosimy o kontakt (patrz ust. Jak można się z nami skontaktować? poniżej).

Niniejsza Witryna może zawierać linki przekierowujące do oraz ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. W przypadku korzystania przez Użytkownika z linku do którejkolwiek z tych stron internetowych, należy pamiętać, że te strony posiadają własną politykę prywatności oraz że nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za powyższą politykę. Należy zapoznać się z taką polityką przed podaniem danych osobowych na takich stronach internetowych.

 

PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika:

   • do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody na dalsze przetwarzanie, np. w przypadku, gdy Użytkownik rezygnuje z subskrypcji newslettera albo usuwa konto na naszej Witrynie;
   • dopóki nie będziemy pewni, że Użytkownik jest usatysfakcjonowany po nawiązaniu z nami kontaktu, np. w celu zamówienia katalogu, zadania pytania, prośby o informację, umówienia spotkania lub dokonania rezerwacji itd., lecz nie dłużej niż przez dwanaście (12) miesięcy od daty ostatniego kontaktu, chyba że istnieje inne uzasadnienie przetwarzania, poinformowaliśmy Użytkownika o innych warunkach lub gdy Użytkownik wyraził zgodę na dłuższy okres przechowywania danych;
   • w związku z zakupem dokonanym przez Użytkownika lub w związku z operacją obsługi klienta, przez okres do momentu zakończenia takiej operacji, przedłużony o okres gwarancji, do którego możemy doliczyć przedłużony okres płatności na korzyść Użytkownika, chyba że istnieje inne uzasadnienie przetwarzania, poinformowaliśmy Użytkownika o innych warunkach lub gdy Użytkownik wyraził zgodę na dłuższy okres zatrzymywania danych;
   • przez okres, w którym Użytkownik pozostaje naszym partnerem biznesowym plus dziesięć lat, chyba że istnieje inne uzasadnienie przetwarzania, poinformowaliśmy Użytkownika o innych warunkach lub gdy Użytkownik wyraził zgodę na dłuższy okres przechowywania danych;
   • przez okres, w którym jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, np. w celu wypełnienia prawnych zobowiązań dotyczących okresu przechowywania danych na podstawie przepisów i regulacji dotyczących księgowości i podatków.

 

W JAKICH SYTUACJACH WYMAGAMY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?

Jeżeli Użytkownik zamierza zawrzeć z nami umowę, np. w przypadku zamawiania przez niego towarów, będziemy musieli uzyskać określone dane osobowe Użytkownika, umożliwiające nam zawarcie takiej umowy, np. nazwisko Użytkownika, jego adres dostawy, miejsce zamieszkania, informacje o płatnościach lub informacje kontaktowe. Jeżeli Użytkownik nie zechce podać nam wymaganych informacji, zawarcie takiej umowy może być niemożliwe.

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI?

Użytkownik ma prawo:

   • żądania od nas dostępu do danych osobowych Użytkownika, jak również ich usunięcia lub poprawiania;
   • żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w szczególności prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych w celach marketingu bezpośredniego; oraz
   • żądania od nas przekazania Użytkownikowi (oraz każdej osobie lub podmiotowi wyznaczonemu przez Użytkownika) cyfrowego pliku zawierającego dane osobowe Użytkownika (prawo do przenoszenia danych);
   • Użytkownik ma prawo w każdym momencie cofnąć zgodę, na podstawie której możemy przetwarzać jego dane osobowe w określonym celu.

Aby skorzystać z powyższych praw, można się z nami skontaktować w sposób przedstawiony poniżej.
Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub w celu skorzystania z praw przysługujących Użytkownikowi, można się z nami skontaktować w następujący sposób:

Adres pocztowy: The Swatch Group (Polska) Sp. z o. o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska (z dopiskiem Tissot)

Numer telefonu: 22 256 81 04

Adres e-mail: daneosobowe@swatchgroup.com