Uważaj na nieoryginalne zegarki! - Sprawdź listę autoryzowanych sklepów internetowych

Authorized retailer logo

W naszej wyszukiwarce można sprawdzić, czy dany sklep internetowy posiada autoryzację TISSOT :

Lista sklepów internetowych w naszej wyszukiwarce jest regularnie aktualizowana, jednak może się zdarzyć, że będzie czasowo niekompletna. Dlatego wyniki wyszukiwania nie muszą być wiążące, a firma TISSOT nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

OSTRZEŻENIE: TISSOT nie ponosi odpowiedzialności za żaden zegarek ani inny przedmiot noszący nazwę, markę, logo lub symbol TISSOT, sprzedawany przez jakiegokolwiek sprzedawcę nieautoryzowanego przez TISSOT. Dokonując zakupu takiego przedmiotu od podmiotu nieuprawnionego kupujący działa na własną odpowiedzialność, szczególnie w przypadku produktu podrobionego, zmodyfikowanego lub uszkodzonego. Produkty sprzedawane przez podmioty nieuprawnione oraz bez dołączonej oficjalnej międzynarodowej gwarancji TISSOT, z odpowiednią pieczęcią TISSOT lub jednego z autoryzowanych sprzedawców tej firmy, nie są objęte gwarancją, wyrażoną wprost ani dorozumianą, serwisem, a z ich zakupu nie wynikają żadne zobowiązania dla firmy TISSOT. W związku z tym zalecamy, aby dla własnego dobra klienci dokonywali zakupu zegarków TISSOT wyłącznie od firmy TISSOT lub autoryzowanego sprzedawcy tej marki.  Counterfeit goods picture

Uważaj na towary podrabiane!

W większości przypadków, jeżeli coś wygląda zbyt dobrze, żeby być prawdziwe, mamy do czynienia z fałszerstwem. Internetowe serwisy aukcyjne, sklepy on-line i strony dotyczące zegarków, oferujące je w bardzo niskich cenach, bądź strony internetowe mylące klientów szatą graficzną przypominającą oficjalną, jednak ukrywające swoją tożsamość, raczej nie prowadzą sprzedaży produktów oryginalnych, a zatem nie zapewniają jakości, jakiej oczekujesz od prawdziwego szwajcarskiego zegarka marki TISSOT. Niektóre towary podrabiane mogą nawet zawierać tworzywa niebezpieczne, zagrażające zdrowiu użytkownika.

Miej pewność, że kupisz to, czego poszukujesz. Nasze sklepy firmowe i autoryzowani sprzedawcy gwarantują rzetelną transakcję i w razie potrzeby zapewniają pierwszorzędną obsługę klienta.

Nasza polityka zakłada zero tolerancji dla produktów podrabianych, dlatego zwalczamy produkcję i wprowadzanie na rynek imitacji naszych zegarków dla bezpieczeństwa klientów i ich zadowolenia z naszej marki. Dokonując zakupu kieruj się rozsądkiem, bo tylko w ten sposób będziemy mieli szansę zaskarbić sobie Twoje zaufanie.NASZE DZIAŁANIA PRZECIW PODROBIONYM PRODUKTOM TISSOT

Zajęcie przez służby celne, kontrole policji, śledztwa w terenie

TISSOT zarejestrował swoje znaki towarowe w służbach celnych na całym świecie i na tej podstawie służby nierzadko dokonują zajęcia dużych partii imitacji, ale również mniejszych ilości nieoryginalnych zegarków zakupionych przez Internet i wysyłanych pocztą. TISSOT utrzymuje dobre relacje ze służbami celnymi, ściśle z nimi współpracując, między innymi organizując regularne szkolenia dla celników, aby potrafili bezbłędnie odróżnić produkty oryginalne od podrabianych. TISSOT współpracuje ponadto z zewnętrznymi urzędnikami śledczymi, którzy monitorują zakłady produkcyjne, magazyny i sklepy, organizując we współpracy z miejscową policją regularne kontrole. Wszystkie przejęte imitacje TISSOT są niszczone, a przeciw osobom odpowiedzialnym za nie wszczyna się postępowania karne lub cywilne.

Serwisy aukcyjne, sklepy internetowe, portale społecznościowe

Firma TISSOT uruchomiła wielką sieć monitoringu, obejmującą wszystkie ogólnoświatowe i popularne sklepy internetowe, platformy społecznościowe i wyszukiwarki, a także wiele mniejszych portali lokalnych. Oferty sprzedaży imitacji zegarków są wycofywane przez operatorów platform na podstawie powiadomienia lub porozumień zawieranych z operatorami. W razie konieczności wszczynane jest postępowanie przeciw operatorom platform oraz sprzedawcom w internecie.

Fałszywe strony internetowe

Podobnie intensywne działania podejmuje TISSOT w celu zamknięcia stron internetowych, zarówno tych sprzedających wyroby jednej, jak i wielu marek, które oferują podrabiane zegarki TISSOT. Podejmowane są działania przeciwko operatorom stron internetowych, a także firmom zapewniającym im hosting i wsparcie techniczne, operatorom płatności i innym podmiotom zaangażowanym w handel internetowy imitacjami oryginalnych zegarków. TISSOT anuluje również lub odzyskuje nazwy domen wykorzystywane jako adres stron naruszających przepisy, często za pośrednictwem UDRP lub działań mających na celu przejęcie domeny.

Współpraca

Prowadząc działania skierowane przeciwko produkcji i dystrybucji podrabianych zegarków, TISSOT współpracuje nie tylko z władzami, służbami śledczymi i kancelariami prawnymi, ale także członkami różnych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń oraz instytucji zwalczających zjawisko fałszerstwa.

Dla uzyskania dalszych informacji dotyczących piractwa przemysłowego i działań przeciwko niemu, podejmowanych przez szwajcarskich producentów zegarków, zapraszamy do odwiedzenia strony Federation of the Swiss Watch Industry FH pod adresem http://www.fhs.swiss/eng/stopthefakes.html.