Εγχειρίδιο χρήσης

Το εγχειρίδιο χρήσης της Tissot παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, τις ρυθμίσεις και τη συντήρηση των διάφορων ρολογιών της Tissot. Λήψη οδηγιών χρήσης:

Εγχειρίδιο χρήσης

εγγύηση

Τα ρολόγια της Tissot που αγοράστηκαν από εξουσιοδοτημένο πωλητή καλύπτονται από εγγύηση πώλησης για 24 μήνες σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, η οποία μπορεί να μεταφορτωθεί σε μορφή PDF. Παρέχεται κάρτα εγγύησης, πλήρως συμπληρωμένη από το σημείο πώλησης, όπου αναγράφεται η ημερομηνία ενεργοποίησης της εγγύησης.

εγγύηση