Privacy Verklaring  

1.        Over deze Privacy Verklaring   

1.1.  Dit is de Privacy Verklaring (“Verklaring”) van The Swatch Group Netherlands B.V., Kennedyplein 8, 5611 ZS Eindhoven, Nederland, (“Tissot”, “wij", “ons”, “onze”). The Swatch Group (Netherlands) B.V. is in het kader van deze Verklaring de verantwoordelijke.

1.2.     In deze Verklaring, samen met onze Gebruiksvoorwaarden, wordt uiteengezet op welke basis wij persoonsgegevens zullen verwerken die wij hebben in verband met uw gebruik van en uw interactie met deze website of enige andere door ons beheerde online aanwezigheid, met inbegrip van onze aanwezigheid op sociale media en onze applicaties (gezamenlijk "Website" genoemd). Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, pixels en social plug-ins, verwijzen wij naar onze Verklaring betreffende Cookies, Pixels en Social plug-ins.

1.3.     We zullen alle wijzigingen die we in onze Verklaring aanbrengen op deze Website plaatsen of via e-mail aan u communiceren.

1.4.     De Verklaring die op dit moment van kracht is, dateert van 23 mei 2018.

2.        Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

2.1.     Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt, zoals bij het invullen van een contactformulier, het registreren voor een account, het gebruik van interactieve functies, het abonneren op een dienst, het deelnemen aan een marketingpromotie, het bestellen van een product of dienst, het aanvragen van informatie en/of materiaal of het invullen van enquêtes. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

2.1.1     contactgegevens (zoals naam, correspondentieadres, e-mailadres en mobiel of ander telefoonnummer);

2.1.2     informatie over de aankoop en transactie;

2.1.3     betalingsgegevens (zoals het nummer van uw betaalkaart, de vervaldatum, het autorisatienummer of de beveiligingscode, het afleveradres en het factuuradres);

2.1.4     informatie over de klantenservice (zoals vragen, opmerkingen en reparatiehistorie van de klantenservice);

2.1.5     gebruikersnaam en wachtwoord;

2.1.6     informatie over uw persoonlijke of professionele interesses, geboortedatum, burgerlijke staat, demografische gegevens en ervaringen met onze producten en contactvoorkeuren;

2.1.7     foto's, opmerkingen en andere door u verstrekte informatie;

2.1.8     de door u verstrekte contactgegevens van vrienden of andere personen met wie u contact wilt opnemen; en

2.1.9     informatie die wij kunnen verkrijgen van onze externe dienstverleners.

2.2    Wij verzamelen metadata, bijvoorbeeld gegevens van uw bezoeken aan de Website, zoals gegevens betreffende uw online verkeer, locatiegegevens, IP-adres, browserinformatie, sessiegegevens, voorkeuren, instellingen, weblogs en andere communicatiegegevens, die wij bijhouden tijdens uw interactie met de Website.

3.        Op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

3.1.     Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de doeleinden die zijn aangegeven of duidelijk zijn op het moment van het verzamelen en

3.1.1.    waarmee u hebt ingestemd, bijvoorbeeld door een vakje aan te vinken; of

3.1.2.    waarvoor wij ons baseren op een verplichting opgelegd aan ons door toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld de vereisten voor het bewaren van gegevens die relevant zijn in het kader van financiële rapportering; of

3.1.3.    waarvoor wij ons baseren op de noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer u artikelen bestelt; of

3.1.4.    waarvoor wij ons baseren op andere legitieme belangen, zoals

 • het verzamelen van marktinformatie, het promoten van producten en diensten, het communiceren met en afstemmen van aanbiedingen;
 • het leveren en verbeteren van onze producten of diensten;
 • beheer van relaties met afnemers, klanten, leveranciers en andere partijen, het delen van informatie met interne belanghebbenden, het implementeren van veiligheidsprocedures en het plannen en toewijzen van middelen en budget;
 • het toezicht op, de opsporing van en de bescherming van de organisatie, haar systemen, netwerken, infrastructuur, computers, informatie, intellectuele eigendom en andere rechten tegen ongewenste binnendringing van de veiligheid, ongeoorloofde toegang, bekendmaking en verwerving van informatie, inbreuken op gegevens en systemen, hacking, industriële spionage en cyberaanvallen;
 • de bescherming en ontwikkeling van branchenormen; de uitwisseling van informatie over personen of problemen die een negatieve of schadelijke invloed kunnen hebben; en de toepassing van best practices in de sector; of
 • de naleving van branchenormen, voorschriften van regelgevende instanties en andere voorschriften in verband met fraudepreventie en de bestrijding van het witwassen van geld.

4.        Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

4.1.     Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

4.1.1.    Als u een contactformulier invult met uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, voorkeuren, enz. gebruiken we uw gegevens om uw vragen te beantwoorden, u informatie te sturen of andere taken uit te voeren waar u ons om vraagt.

4.1.2.    Als u een account bij ons aanmaakt verwerken wij de gegevens die nodig zijn om uw account te openen, bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, wachtwoord, profielfoto, accountgegevens van derden (als u zich registreert via bijvoorbeeld uw Facebook-account), enzovoort, om uw registratie en het beheer van uw account mogelijk te maken.

4.1.3.    Als u gebruik maakt van onze interactieve functies, verwerken we de gegevens die nodig zijn om deze functies te gebruiken om het mogelijk te maken dat u deze functies kan gebruiken en beheren, bijvoorbeeld om uw naam en e-mailadres te laten verschijnen in een ranking en om u updates te sturen met betrekking tot het online spel waaraan u hebt deelgenomen.

4.1.4.    Als u een bestaande klant bent, kunnen wij u reclame sturen over onze producten en diensten met bijvoorbeeld uw naam en correspondentieadres.

4.1.5.    Als u zich abonneert op een dienst zoals onze nieuwsbrief door ons uw e-mailadres en naam mee te delen, dan gebruiken wij deze gegevens om u onze nieuwsbrief toe te sturen.

4.1.6.    Als u deelneemt aan een marketingpromotie, dan gebruiken we de gegevens die we van u nodig hebben om uw deelname mogelijk te maken, bijvoorbeeld om uw uitnodiging voor een evenement te beheren of om de winnaar van een wedstrijd te bepalen en contact met hem op te nemen.

4.1.7.    Als u een product, materiaal of dienst bestelt, hebben wij de gegevens nodig die nodig zijn om uw bestelling uit te voeren, zoals uw naam, telefoonnummer, afleveradres, creditcardgegevens, e-mailadres, etc., bijvoorbeeld om uw bestelling te bevestigen, uw betaling te verwerken, de kredietscore te controleren, de bestelde artikelen af te leveren en contact met u op te nemen voor afleveringsdoeleinden.

4.1.8.    Als u een van onze vragen beantwoordt en ons persoonsgegevens verstrekt zoals naam, leeftijd, beroep, enz., dan gebruiken we deze gegevens om de resultaten van de vraag te analyseren en er conclusies uit te trekken.

4.1.9.    Als u toestemming geeft om marketinginformatie te ontvangen wanneer dit wordt gevraagd, gebruiken wij uw gegevens om u promotiemateriaal en andere communicatie toe te sturen, om met u te communiceren over speciale evenementen, wedstrijden, sweepstakes, programma's, aanbiedingen, enquêtes en marktonderzoek, om u advertenties over onze producten en diensten aan te bieden en om uw gebruik van de Website, marketingervaring en communicatie af te stemmen op uw voorkeuren en onze voorwaarden

4.1.10. Als u met ons communiceert op sociale netwerken van derden, verwerken wij uw gegevens voor een dergelijke interactie met u op deze netwerken (onze interacties met u op een sociaal netwerk van derden zijn onderworpen aan het privacy beleid en de gebruiksvoorwaarden van dat netwerk).

4.1.11. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten en om onze Gebruiksvoorwaarden, relevante branchenormen, contractuele verplichtingen en ons beleid af te dwingen.

4.2.     Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken in een gecentraliseerd systeem dat het mogelijk maakt om uw ervaring met het merk te verbeteren door onze communicatie- en marketinginspanningen aan te passen om ze zo relevant en nuttig mogelijk voor u te maken (profile building). Zo kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken, matchen en verrijken met gegevens die wij ontvangen via uw interactie met ons of derden. Als u ons bijvoorbeeld uw leeftijd, inkomen, hobby's of reisactiviteiten meedeelt, kunnen we deze gegevens vergelijken met uw koopgedrag en andere informatie die we van u hebben verkregen om u te benaderen met aanbiedingen, uitnodigingen of promoties waarvan we denken dat ze specifiek bij uw interesses passen.

4.3.     Wij verwerken metagegevens die wij van u verzamelen om onze Website te verbeteren, patronen in uw online verkeer en het gebruik van de Website te analyseren, voor gerichte marketing, om statistieken en demografische gegevens te ontwikkelen en te analyseren, of om onze online aanwezigheid en marketinginspanningen te optimaliseren.

5.        Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

5.1.     Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende ontvangers of categorieën van ontvangers, zodat zij de gegevens voor eigen rekening en onder eigen controle kunnen gebruiken (verantwoordelijken):

5.1.1.    Ons moederbedrijf The Swatch Group Ltd, Seevorstadt 6, 2501 Biel/Bienne, Switzerland (“Swatch Group”);

5.1.2.    Ons hoofdkantoor van merk TISSOT SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Switzerland (“Brand HQ”);

5.1.3.    Onze filialen binnen Swatch Group in de landen waar ons merk vertegenwoordigd is, zoals is aangegeven bij het verzamelen van uw persoonsgegevens.

5.2.     Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende ontvangers of categorieën van ontvangers die namens ons en/of als partners (verwerkers) optreden, beperkt tot het doel van de uitvoering van hun verplichtingen, die contractueel verplicht zijn zich te houden aan een adequaat niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld om bestellingen uit te voeren, pakketten te bezorgen, creditcardbetalingen te verwerken, klantenservice te verlenen, post en e-mail te verzenden, gegevens op te slaan en te verwerken, websites te hosten, repetitieve gegevens van klantenlijsten te verwijderen, gegevens te analyseren, marketingondersteuning te verlenen, klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren, aangepaste reclame te maken):

5.2.1.    Swatch group;

5.2.2.    Brand HQ;

5.2.3.    Ons gegevensverwerkingscentrum in Zwitserland;

5.2.4.    Onze filialen binnen Swatch Group;

5.2.5.    Onze externe dienstverleners.

5.3.  We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan een koper als The Swatch Group Netherlands of vrijwel al zijn activa, zijn verkregen door een derde partij, in welk geval de persoonsgegevens die hij bezit van zijn klanten, zal worden beschouwd als een van de overgedragen activa.

5.4.  We kunnen uw persoonsgegevens vrijgeven of delen als we hiertoe verplicht worden door een wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of de veiligheid van The Swatch Group Netherlands of een lid van Swatch Group, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van gegevens met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

5.5.  Wij kunnen uw persoonsgegevens internationaal doorgeven, ook aan landen die door de relevante regelgevende instanties niet worden geacht een adequaat niveau van gegevensbescherming te bieden, bijvoorbeeld aan landen die door de Europese Commissie of de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie niet worden geacht een dergelijk niveau te bieden. In dat geval garanderen wij een adequate bescherming van uw persoonsgegevens door de ontvangers te verplichten bindende contractuele verplichtingen na te komen in overeenstemming met de toepasselijke normen die zijn goedgekeurd door de relevante regelgevende instanties of door te vertrouwen op andere waarborgen, zoals zelfcertificering, die zijn goedgekeurd door de relevante regelgevende instanties. U kunt contact met ons opnemen voor een kopie van de geldende contractuele en andere waarborgen (zie punt 9 hieronder).

5.6.  Deze Website kan links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en onze filialen. Als u een link naar een van deze websites volgt, dient u er rekening mee te houden dat zij hun eigen privacy beleid hebben en dat wij niet verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid zijn voor hun beleid. U wordt verzocht dit beleid te raadplegen voordat u persoonsgegevens naar deze websites stuurt.

6.        Hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens:

 • totdat u uw toestemming voor een toekomstige verwerking intrekt, bijvoorbeeld totdat u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief of uw account bij ons verwijdert;
 • totdat wij er zeker van zijn dat u tevreden bent nadat u ons heeft benaderd, bijvoorbeeld om een catalogus te bestellen, een vraag te stellen, informatie op te vragen, een afspraak te maken of een reservering te maken, etc., maar niet langer dan twaalf (12) maanden na het laatste contact, tenzij wij ons kunnen beroepen op een andere grondslag, u we hiervan op de hoogte hebben gebracht of u uw toestemming hebt gegeven voor een langere bewaartermijn;
 • in verband met een aankoop die u doet of in verband met een klantenservicetransactie, voor de periode totdat de transactie is voltooid, en ten minste de garantieperiode waaraan we in uw voordeel een respijtperiode kunnen toevoegen, tenzij we ons op een andere grondslag kunnen beroepen, u hiervan op de hoogte hebben gesteld of u uw toestemming hebt gegeven voor een langere respijtperiode;
 • zolang u onze zakenpartner voor meer dan tien jaar blijft, tenzij wij op een andere grondslag beroep kunnen doen, u hiervan op de hoogte hebben gesteld of u uw toestemming hebt gegeven voor een langere bewaartermijn;
 • zolang de wet dit vereist, bijvoorbeeld wettelijke bewaarverplichtingen op basis van boekhoudkundige of fiscale wet- en regelgeving.

7.        Wanneer hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Als u een overeenkomst met ons wilt sluiten, bijvoorbeeld als u artikelen of diensten bestelt, dan zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verkrijgen om ons in staat te stellen deze overeenkomst aan te gaan, bijvoorbeeld uw naam, afleveradres, woonplaats, betalingsgegevens of contactgegevens. Indien u besluit ons niet de vereiste informatie te verstrekken, kunnen wij deze overeenkomst niet met u sluiten.

8.        Wat zijn uw rechten?

8.1.     U hebt het recht om:

 • de inzage, de rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens van ons te verlangen;
 • ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, in het bijzonder om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden; en
 • bij ons een verzoek in te dienen om u of een door u aangewezen persoon of entiteit een digitaal bestand met uw persoonsgegevens te verstrekken (gegevensoverdraagbaarheid).

8.2.     U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken die ons toestaat uw persoonsgegevens te verwerken voor de aangegeven doeleinden.

8.3.     Om bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op de wijze zoals hieronder aangegeven.

8.4.     U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit.

9.        Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Voor vragen of om uw rechten uit te oefenen, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Correspondentieadres:

The Swatch Group Netherlands B.V.

Kennedyplein 8, 5611 ZS Eindhoven

Nederland

Telefoonnummer: +31 (0) 40 219 99 99

E-mailadres: dataprotection@nl.swatchgroup.com