TISSOT T-MY LADY

TISSOT T-MY LADY

กรองโดย

ความเป็นสวิส

สิ่งหนึ่งที่ขอให้มั่นใจคือแบรนด์สวิสคือหนึ่งในแบรนด์ที่มีปณิธานแน่วแน่ด้านประวัติความเป็นมาที่น่าภาคภูมิใจ ความแม่นยำและนวัตกรรม จึงไม่น่าแปลกใจที่ Tissot ให้การสนับสนุนและส่งเสริมแผนงานต่าง ๆ ที่สอดรับกับปณิธานของบริษัทอย่างจริงจัง Tissot มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ Swiss Alpine และแหล่งท่องเที่ยวแนวเชิงเขาของสวิตเซอร์แลนด์มาเป็นเวลาหลายปีผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับ Swiss Alpine Club (SAC) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจากประวัติการทำงานที่ยาวนานและการพัฒนาระบบรางใน Jungfrau ให้ทันสมัย Tissot ไม่เคยหยุดยั้งด้านนวัตกรรมโดยการให้การสนับสนุนโครงการ First Cliff Walk by Tissot ที่ Grindelwald แบรนด์ของเรามีความโดดเด่นทั้งในด้านนวัตกรรมโดยเฉพาะจากความร่วมมือกับ Glacier 3000 ที่ Tissot สามารถประทับชื่อแบรนด์ของตนไว้บนสะพานแขวนแห่งแรกของโลกที่เชื่อมต่อยอดเขาสองแห่งไว้: Peak Walk by Tissot