ไดมอนด์

ไดมอนด์

A selection of Tissot's Diamond watches

กรองโดย

เพชร

เพชร

Tissot ตกลงรับประกันแหล่งที่มาของเพชร รวมทั้งคุณภาพของเพชรดังกล่าว - โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสี ความบริสุทธิ์ หรือแม้แต่ขนาด - ซึ่งเป็นส่วนประกอบอยู่ในนาฬิกาของแบรนด์ เนื่องจากเพชรเหล่านี้ทุกเม็ดมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การรับรองตามกระบวนการคิมเบอร์ล่ย์ (Kimberley Process) ซึ่งเป็นระบบระหว่างประเทศสำหรับการรับรองเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน

Image no contractual