T-GOLD

Tissot is known for its mission statement "gold value at silver price". These timepieces will be sure to add class and sophistication to any connoisseuer's collection.

กรองโดย

ทองคำ

ทองคำ

ทองคำเป็นหนึ่งในโลหะที่มีค่าและมีราคาสูงที่สุดในโลก ทองคำเป็นที่รู้จักในเรื่องความเงางามและคุณสมบัติทางเทคนิคจำนวนมาก อาทิ ไม่เป็นสนิม ไม่ละลายน้ำ มีความเสถียร Tissot ใช้ทองคำ 18 กะรัต (18K) ซึ่งเป็นโลหะผสมคุณภาพสูงอันประกอบด้วย ทองคำบริสุทธิ์ 75% ผสมกับส่วนผสมของเงินและทองแดงซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการผลิตทองคำ ด้วยความเชี่ยวชาญและความรู้ความชำนาญของ Tissot ชิ้นงานต่าง ๆ จึงมีอายุการใช้งานอย่างไม่มีที่เปรียบจากรุ่นสู่รุ่น

Image no contractual