คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

Loading...

ทั่วไป

ฟังก์ชันของนาฬิกา

ความแม่นยำของนาฬิกาจะขึ้นอยู่กับกลไกและนิสัยของผู้สวมใส่ นาฬิกาข้อมือระบบกลไกส่วนใหญ่ (ยกเว้นโครโนมิเตอร์ที่มีการรับรอง) จะมีความแม่นยำเฉลี่ยระหว่าง -10/+30 วินาทีต่อวัน เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับโครโนมิเตอร์ (ดูคำถามเกี่ยวกับโครโนมิเตอร์) กลไกจะต้องมีความแม่นยำเฉลี่ยระหว่าง -4/+6 วินาทีต่อวัน

ระยะความแม่นยำของนาฬิการะบบควอตซ์อยู่ที่ประมาณ -0.5 - +0.7 วินาทีต่อวัน (ยกเว้นควอตซ์โครโนมิเตอร์ที่มีการรับรอง) อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากอาจมีผลเล็กน้อยต่อกลไกระบบควอตซ์ 

พลังงานสำรองของนาฬิกาไขลานด้วยมือจะขึ้นอยู่กับประเภทของกลไกเป็นสำคัญ หากไขลานจนสุด กลไกของนาฬิกาจะมีพลังงานสำรองประมาณ 36 - 80 ชั่วโมง พลังงานสำรองยังขึ้นอยู่กับนิสัยส่วนตัวของผู้สวมใส่และกิจกรรมที่ทำ โดยปกติ การสวมใส่เป็นระยะเวลา 10 - 12 ชั่วโมงก็เพียงพอในการเก็บพลังงานสำรอง 20 ชั่วโมงขึ้นไป เพื่อให้แน่ใจว่านาฬิกาจะยังคงเดินอยู่ระหว่างคืน

นาฬิกาทั้งสองแบบเป็นระบบกลไก แต่มีฟันเฟืองที่แตกต่างกัน นาฬิกาไขลานด้วยมือจะต้องไขลานทุกวันที่เม็ดมะยม ส่วนนาฬิกาอัตโนมัติจะไขลานผ่านโรเตอร์ภายในที่ทำงานเมื่อมีการเคลื่อนไหวของข้อมือ 

ขอบหน้าปัทม์คือแหวนปรับได้ที่ตัวเรือน มักใช้เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ระยะเวลา หรือเพื่ออ่านเวลาในเขตเวลาที่สอง ขอบหน้าปัทม์สองทิศทางจะสามารถหมุนได้สองทิศทาง ตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา ขอบหน้าปัทม์ทิศทางเดียวสามารถหมุนได้ทิศทางเดียวเพื่อไม่ให้มีการหุมนในทิศทางที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ตั้งใจและทำให้อ่านค่าผิดพลาด เช่น ขณะวัดเวลาดำน้ำ แรงกระแทกหรือการดำเนินการที่ผิดพลาดอาจทำให้จำกัดเวลาที่ตั้งไว้ลดลง นี่เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ประเมินเวลาผิดพลาดสำหรับอากาศที่เหลือหรือการระบายแรงดัน
ใช้งานขอบหน้าปัทม์แบบทิศทางเดียวสำหรับการดำน้ำลึกโดยให้ส่วนแสดงผลหลักของขอบหน้าปัทม์ (เดิมตั้งไว้ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา) อยู่ที่เวลาสิ้นสุดการดำน้ำที่กำหนดไว้ เมื่อเข็มนาทีถึงส่วนแสดงผลหลัก แสดงว่าครบกำหนดเวลาดำน้ำที่กำหนดไว้แล้ว เช่น สำหรับการดำน้ำเวลา 30 นาทีเริ่มต้นที่ 15:00 ให้ปรับส่วนแสดงผลของขอบหน้าปัทม์ไปที่ 15:30 (ที่หกนาฬิกา) ก่อนการดำน้ำ จะต้องใช้เวลา 30 นาทีก่อนที่เวลาจะเดินไปถึงส่วนแสดงผลหลักของขอบหน้าปัทม์เพื่อแจ้งเวลาดำน้ำที่เหลือ

บริการบำรุงรักษา

บริการ “บางส่วน” ประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับนาฬิการะบบควอตซ์ หรือการปรับอัตราการทำงานของนาฬิกาแบบกลไก นอกจากนี้ การเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ยังมีการรับประกันการกันน้ำร่วมด้วย บริการจะถือว่าเป็นแบบ “ครบวงจร” หากต้องมีการปรับกลไก (เปลี่ยนส่วนประกอบที่สึกหรอและน้ำมัน)

ในการพิจารณาสาเหตุที่นาฬิกาหยุดเดิน จะต้องมีการวิเคราะห์นาฬิกาอย่างละเอียด กลไกควอตซ์ก็เหมือนกับกลไกนาฬิกาทุกประเภทที่จะต้องเข้ารับบริการเป็นระยะ ๆ หลังจากการวิเคราะห์อย่างละเอียด ช่างนาฬิกาที่ได้รับการรับรองจาก Tissot จะสามารถพิจารณาสาเหตุที่นาฬิกาหยุดเดิน และแนวทางการดูแลรักษาที่เหมาะสม

การส่งนาฬิกาเข้ารับบริการจะต้องดำเนินการโดยศูนนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น การส่งซ่อมที่ไม่ได้ดำเนินการโดยศูนย์ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจะทำให้เสียสิทธิ์การรับประกัน รายชื่อศูนย์บริการมีเผยแพร่ไว้ในหัวข้อฝ่ายบริการลูกค้า 

นาฬิกาจะต้องส่งเข้ารับบริการเป็นระยะ ๆ ลักษณะเดียวกับอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูงอื่น ๆ เพื่อให้การทำงานเต็มประสิทธิภาพ ความถี่ในการส่งเข้ารับบริการจะขึ้นอยู่กับรุ่น สภาพอากาศและการดูแลของคุณเอง ในเบื้องต้น ขอแนะนำให้ส่งนาฬิกาเข้ารับบริการทุก ๆ สี่ถึงห้าปีกับศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของเรา

การซ่อมนาฬิกาของคุณจะขึ้นอยู่กับอะไหล่ที่สามารถจัดหาได้ นับจากวันที่ผลิตนาฬิกาของคุณ เรารับประกันว่าจะมีอะไหล่จัดเตรียมไว้อย่างน้อย 10 ปี และสูงสุด 20 ปีสำหรับนาฬิกาเรือนทอง หากมีการระงับการผลิตชิ้นส่วนใด ๆ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด เราขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลพินิจโดยเด็ดขาดในการจัดหาทางเลือกอื่น ๆ ให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลนาฬิการุ่นสะสมหรือรุ่นครบรอบเป็นอย่างดี 

ราคาที่แจ้งในหัวข้อ ฝ่ายบริการลูกค้า เป็นข้อมูลอ้างอิงเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายในหลายประเทศห้ามไม่ให้มีการแจ้งราคาขายปลีกไว้ ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตอิสระแต่ละแห่งจึงสามารถกำหนดราคาให้บริการของตนเอง ราคาขายปลีกแนะนำที่ระบุในไซต์นี้จึงอาจมีผลเฉพาะในประเทศที่มีศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ Swatch Group Ltd.

นาฬิกาข้อมือทั้งหมดของเรามีการรับประกันการขายระยะเวลา 24 เดือนจากวันที่จัดซื้อ
เงื่อนไขการรับประกันมีแจ้งไว้ในคู่มือการรับประกันที่จัดมาให้ขณะจัดซื้อนาฬิกาหรือในหัวข้อ ฝ่ายบริการลูกค้า

การให้บริการโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตมีประกันระยะเวลา 24 เดือนสำหรับการให้บริการที่มีขึ้น การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมการสึกหรอตามปกติและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือการไม่ดูแลรักษาที่เหมาะสม การรับประกันนี้ถือเป็นโมฆะหากมีการดำเนินการใด ๆ โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต

สนามแม่เหล็ก: อย่าให้นาฬิกาอยู่ใกล้สนามแม่เหล็กแรงสูง เช่น ลำโพงหรือตู้เย็น และอุปกรณ์ที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น ๆ


ปัจจัยกระทบ: หลีกเลี่ยงอุณหภูมิหรือแรงกระแทกต่าง ๆ ในกรณีที่มีการกระแทกอย่างรุนแรง ให้ส่งนาฬิกาตรวจเช็คโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต


เม็ดมะยม: ดันหรือขันเข้าอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำเข้าไปในกลไกตามรุ่นที่ใช้


การทำความสะอาด: ในส่วนของสายโลหะหรือเคสกันน้ำ ให้ใช้แปรงสีฟันกับน้ำสบู่ทำความสะอาดและผ้าเนื้อนุ่มเพื่อเช็ดแห้ง


น้ำยาเคมี: หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดนสารละลายโดยตรง รวมทั้งน้ำยาทำความสะอาด น้ำหอม เครื่องสำอางค์ ฯลฯ เนื่องจากอาจทำให้สาย เคสหรือปะเก็นเสียหาย


อุณหภูมิ: อย่าให้นาฬิกาอยู่ในพื้นที่ที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลัน (โดนแดดตามด้วยการจุ่มในน้ำเย็น) หรืออุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเป็นพิเศษ เช่น เกินกว่า 60C (140F) หรือต่ำกว่า 0C (32F)

เรียน ท่านลูกค้า


ภายหลังการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรน่า โควิด-19 (Covid-19) การระะวังด้านสุขอนามัยในชีวิตประจำวันจำเป็นต้องเพิ่มมากขึ้น


เช่นเดียวกับนาฬิกาของท่าน ด้านล่างนี้ ท่านจะได้พบกับข้อแนะนำของเราซึ่งท่านสามารถนำไปปฏิบัติควบคู่กับมาตรการด้านสุขอนามัยต่าง อาทิ การล้างมือบ่อยบ่อย


สำหรับชิ้นส่วนที่ทำด้วยโลหะ ซิลิโคน พลาสติก กระจกคริสตัลแซฟไฟร์ (กระจกหน้าปัดหรือฝาหลังนาฬิกาเฉพาะรุ่น):


  • ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยแผ่นเช็ดทำความสะอาดชนิดที่ไม่เป็นขุยชุบน้ำยาไฮโดรแอลกอฮอลล์ ซึ่งโดยปกติทำจากเมทธิลแอลกอฮอลล์ (น้ำยามีส่วนประกอบของแอลกอฮอลล์มากกว่า 70%)

  • ให้ความสำคัญกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว (อาทิ ข้อต่อสายนาฬิกา) และบริเวณที่ไม่เรียบสม่ำเสมอ

  • จากนั้นปล่อยนาฬิกาให้แห้งเองโดยไม่ต้องเช็ด แผ่นทำความสะอาดเป็นแบบใช้ได้ครั้งเดียวและต้องทิ้งภายหลังการใช้งาน

สำหรับสายหนัง ยาง ผ้า และ พลาสติกที่มีสิ่งตกแต่ง รวมทั้งกระจกหน้าปัดหรือฝาหลังนาฬิกาซึ่งทำจากโพลิเมอร์ :


  • ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยแผ่นเช็ดทำความสะอาดชนิดที่ไม่เป็นขุยจุ่มน้ำสบู่เจือจาง ให้หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาแอลกอฮอลล์ซึ่งอาจจะทำให้วัสดุเหล่านี้ได้รับเสียหายอย่างถาวร

  • ให้ความสำคัญกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว (อาทิ ข้อต่อสายนาฬิกา) และบริเวณที่ไม่เรียบสม่ำเสมอ

  • จากนั้นปล่อยนาฬิกาให้แห้งเองโดยไม่ต้องเช็ด แผ่นทำความสะอาดเป็นแบบใช้ได้ครั้งเดียวและต้องทิ้งภายหลังการใช้งาน

มาตรการเหล่านี้ไม่สามารถรับประกันระดับการฆ่าเชื้อที่สามารถขจัดเชื้อไวรัสและเชื้อโรคได้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนวัสดุบอบบางที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาแอลกอฮอลล์ อาทิ วัสดุที่เป็นหนัง อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวจะมีส่วนในการคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่มีสุขอนามัย

วัสดุ

PVD ย่อมาจาก “Physical Vapour Deposition” โดยเป็นกระบวนการภายใต้ระบบสุญญากาศเพื่อฝังอนุภาคขนาดจิ๋วที่ตัวผลิตภัณฑ์โดยวิธีการ ion bombing หรือสปัตเตอร์ เพื่อเคลือบผิวป้องกันเป็นสีตามที่กำหนด เลเยอร์บาง ๆ (1 μm) ของส่วนประกอบที่ไม่มีการเจือปนจะก่อตัวขึ้นโดยมีความแข็งสูงและมีคุณสมบัติก่ออาการแพ้ต่ำ 

ไทเทเนียมคือส่วนประกอบโลหะที่พบในแผ่นเปลือกโลก ส่วนประกอบนี้มีลักษณะโลหะเนื้อวาว หรือผงแป้งสีเงินเทาหรือเทาเข้ม ไทเทเนียมเบากว่าเหล็กกล้า 50% และทนต่อการกัดกร่อนได้ดีมาก เมื่อได้รับอากาศก็จะทำให้เกิดชั้นฟิล์มออกไซด์แข็งซึ่งทานต่อการกัดกร่อนและน้ำเกลือได้ดี  ไทเทเนียมเป็นสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ต่ำเนื่องจากไม่มีส่วนประกอบของนิกเกิล 

นาฬิการะบบสัมผัส