คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้ของ Tissot จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน การตั้งค่า และการบำรุงรักษานาฬิกา Tissot รุ่นต่าง ๆ ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของท่าน:

คู่มือผู้ใช้

การรับประกัน

นาฬิกา Tissot ที่ซื้อจากร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตจะได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันการขายเป็นเวลา 24 เดือนตามเงื่อนไขด้านล่าง โดยสามารถดาวน์โหลดได้รูปแบบเอกสาร PDF ท่านจะได้รับบัตรรับประกันที่กรอกอย่างถูกต้องจากจุดขาย โดยบัตรรับประกันจะระบุวันที่เริ่มรับประกัน

การรับประกัน